Πριν και μετά το Photoshop (Felid)

Βάλτε το ποντίκι πάνω από τη φωτογραφία για να τη δείτε πριν την επεξεργασία.
(mouse over the image to see it before the retouching)

  • Τονισμός χρωμάτων και φωτοσκιάσεις
  • Ανάκτηση πληροφορίας στο φόντο
  • Αλλαγή βάθους πεδίου
  • Επέκταση φωτογραφίας
  • Διόρθωση σχήματος σώματος
  • Φως γεμίσματος

φωτογράφος + επεξεργασία: Νίκος Βασιλάκης – μοντέλο: Maria Mikaela Crisan – make-up: Ελένη Βασιλάκη – βοήθεια: Γιώργος Χειμωνέτος – τοποθεσία: Βάσια Γκολφινοπούλου – copyright: 2010