Μαθήματα

Μαθήματα


Τα μαθήματα γίνονται στο δικό σας χώρο απευθείας στον υπολογιστή σας (κατ’ ιδίαν, όχι online) με την έκδοση Adobe Photoshop CS5 v12.0. Η διάρκεια και το ωράριο των μαθημάτων είναι ευέλικτα και καθορίζονται από τον εκπαιδευόμενο και το πρόγραμμά του. Προτείνεται διάρκεια από 60 έως 90 λεπτά και με διαφορά 2 ημερών τουλάχιστον από το καθένα. Με αυτόν τον τρόπο τα βήματα γίνονται σταθερά ενώ υπάρχει και χρόνος εξάσκησης στο σπίτι, σε παραδείγματα που θα δίνονται.

Για να ενημερωθείτε για το κόστος των μαθημάτων επικοινωνήστε μαζί μου στο info@nikosalpha.com. Τμήματα των 2 θα έχουν έκπτωση 15% ο καθένας και τμήματα των 3 θα έχουν έκπτωση 30% ο καθένας.